źródło: https://sklep.naszdziennik.pl/.
Sobota-Niedziela, 31 sierpnia – 1 września 2019, Nr 202 (6558) – Wiara Ojców

Warunki NABOŻEŃSTWA DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA

W nowożytnej pobożności Kościoła najpierw zostało nam wskazane nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w objawieniach w Paray-le-Monial. Następnie w Fatimie została objawiona tajemnica Niepokalanego Serca Maryi i konieczność nabożeństwa wynagradzającego, a teraz czas na Przeczyste Serce św. Józefa.

20 maja 2019 r. ks. bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, udzielił imprimatur na nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa, które wyrasta z duchowości Wspólnoty św. Józefa. Czy to jest nowe nabożeństwo? Odpowiedź brzmi: stare z nową siłą. Kult Przeczystego Serca św. Józefa odnajdujemy już w XVII w. we Francji. Przy wejściu do klasztornej kaplicy Sióstr Karmelitanek w Pontoise, gdzie przechowywano Najświętszy Sakrament – a więc eucharystycznie bijące Serce Boga – umieszczono napis: „In corde Ioseph invenietis me”, czyli „W sercu Józefa odnajdziecie Mnie”.

W tym samym czasie w Polsce żyje mistyczka Marianna Marchocka (+1652), która w Karmelu przyjmie imię Teresa od Jezusa. Jej „Autobiografia mistyczna” zawiera genialną intuicję co do możliwości „zjednoczenia” naszego serca w komunii Serc Jezusa, Maryi i Józefa. Dzięki uprzejmości o. Mariana Zawady OCD przytaczam ten ciekawy tekst: „na ostatek w zjednoczeniu najsłodszego Serca Chrystusowego i Serca najsłodszej Matki Jego i Serca św. Józefa, ojca mego i serca św. Teresy, matki mojej i wszystkich wespół serc Jemu najmilszych i najbardziej podobających się, które wszystkie na każde odetchnienie moje do tego aktu przyzywam i ściśle z sercem moim złączam”. Obecnie Sługa Boża pochowana jest w podziemiach prezbiterium kościoła Sióstr Karmelitanek w Krakowie.

Na uwagę zasługuje także nauczanie opata Bernarda Rosy w XVII w. na Śląsku, opisane przez ks. Tadeusza Fitycha. Opat cystersów szerzy koncepcję mistycznych zaślubin duszy z „Trójcą Stworzoną”, którą stanowi zjednoczenie Serc Jezusa, Maryi i Józefa. Ten akt jest drogą do doświadczenia prawdziwej dziewiczej miłości możliwej do osiągnięcia już tu, na ziemi. Można ją jedynie znaleźć w Betlejem i Nazarecie, gdzie św. Józefa prosimy o cnotę wiary, Maryję o cnotę pokory, a Jezusa o „śnieżnobiałą szatę niewinności”. Owocem takiego zjednoczenia jest mistyczny dar widzenia siebie takiego jak w dniu stworzenia, oczyszczonego w komunii miłości Serc Świętej Rodziny.

Również św. Jan Eudes żyjący w tym samym wieku szerzył w Kościele kult Serca Pana Jezusa i Serca Maryi, wskazując na potrzebę oddawania czci także Sercu św. Józefa. Teologiczne zakotwiczenie czci Serca św. Józefa w duchowości katolickiej ma już ponad 300-letnią tradycję.

Teologiczne pogłębienie tematu odnajdziemy także w materiałach z sympozjów józefologicznych organizowanych w Kaliszu, które w ostatnich latach podejmowały ten aspekt pobożności. W teologii biblijnej serce zawsze odnosi się do tajemnicy całego człowieka. Nauka potwierdziła tę prawdę objawioną w Piśmie Świętym całkiem niedawno. Rok temu naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie odkryli, że serce człowieka zaczyna bić już 16 dni po poczęciu, a więc w czasie, kiedy kobieta może jeszcze nie wiedzieć, że jest matką. Można więc powiedzieć, że człowiek najpierw jest sercem.

Józef i Fatima

Orędzie fatimskie ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia procesów, jakie dokonują się w Kościele i na świecie. Od warunków wskazanych przez Niebo uzależnione są sprawy najwyższej wagi, do jakich należy zbawienie lub potępienie, ale także kwestie pokoju na świecie oraz przetrwanie lub zagłada całych narodów. To są bardzo poważne sprawy, które nie dotyczą tylko zagadnień teologicznych, ale także politycznych. Właśnie w takim kontekście podczas ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie ukazuje się również św. Józef i trzykrotnie błogosławi światu, to samo czyni Dzieciątko Jezus, potwierdzając tym samym rolę św. Józefa we współczesnych dziejach. Myślę, że od tego momentu nastąpiła duchowa aktywacja św. Józefa na obecnym etapie historii. Kult Przeczystego Serca św. Józefa dopełnienia tajemnicę zjednoczenia Trzech Serc: Jezusa, Maryi i Józefa. Wiek XX zapoczątkował kryzys rodziny, wiek XXI przynosi destrukcję rodziny. Dlatego Pan sam daje nam znak najprostszy w świecie: ojciec, matka, dziecię. Odnowa świata, zapowiedziana jako tryumf Niepokalanego Serca Maryi, musi dokonać się przez odnowę serc mężczyzn i kobiet dla odnowienia rodziny zgodnej z planem Bożym.

Na czym polega nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa?

Papież Benedykt XV w 1920 r. ustanowił środę jako dzień poświęcony św. Józefowi, stąd nabożeństwo pierwszych śród miesiąca. Doskonale wpisuje się ono w duchowość zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w pierwsze piątki oraz wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty. To nabożeństwo w pełni może być przeżywane tylko w jedności z Sercami Jezusa i Maryi. Dlatego składa się z następujących elementów: spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, rozważań na poszczególne pierwsze środy miesiąca, Litanii do św. Józefa, wybranych modlitw do św. Józefa oraz wzbudzenia intencji na zakończenie nabożeństwa.

Treść nabożeństwa

Najważniejszy jest stan łaski uświęcającej, a więc spowiedź z intencją wynagradzającą, która może rozpocząć godne i owocne odprawienie nabożeństwa pierwszopiątkowego i pierwszosobotniego. Następnie na każdą z pięciu pierwszych śród przewidziane jest inne rozważanie, pozwalające zgłębić i naśladować cnoty św. Józefa, którymi zajaśniało jego Serce: posłuszeństwo i wiara, czystość, troska i opiekuńczość, ozdoba życia rodzinnego oraz filar Świętej Matki Kościoła. Rozważania mają prowadzić do naśladowania. To może okazać się najtrudniejszy punkt w realizacji tego nabożeństwa. Nie chodzi tu bowiem o „odmówienie modlitw”, ale o wymodlenie ze św. Józefem w sobie pewnej postawy życiowej. Później następują inne modlitwy wstawiennicze do św. Józefa, które pomagają wzrastać w zawierzeniu Bogu na jego wzór. Bardzo istotna jest modlitwa „W czasie doświadczeń”, która odwołuje się do św. Józefa jako tego, który przeprowadził Świętą Rodzinę przez pustynię do Egiptu, chroniąc Jezusa przed szaleństwem Heroda. Dziś Kościół, nasze rodziny i nasze serca potrzebują potężnej ochrony przed współczesnymi szaleńcami i ideologicznymi szaleństwami. Mężczyźni potrzebują realnego wzorca męskości i ojcostwa. Kobiety – doświadczenia obrońcy i opiekuna. Kościół potrzebuje potężnego wstawiennictwa tego, który jest postrachem duchów piekielnych. W czasie zamętu uchroni nas – tak jak zawsze – akt wiary i zaufania Jezusowi, który przyszedł na świat w Betlejem, czyli „domu chleba”. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa ma uzdolnić nas także do eucharystycznego wymiaru spotkania z Jezusem. Adorować Jezusa w Eucharystii, jak Józef w Betlejem, i chronić Najświętszą Obecność przed świętokradztwem, jak Józef przed szaleństwem Heroda. Także w tym sensie przemawia do nas na nowo napis w kaplicy Najświętszego Sakramentu karmelitanek w Pontoise: „W sercu Józefa odnajdziecie Mnie”.

Modlitwa w czasie doświadczeń

Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen.

Ks. Dariusz Dąbrowski COr