Dzień 17

Św. Józef z wielką gorliwością dbał o chwałę Bożą. Ewangelia nie podaje nam żadnych szczegółów, by św. Józef nauczał: rzecz to jest pewna, że przy każdej sposobności mówił o Jezusie. Czyż bowiem nie mówimy o tych, których kochamy? Toteż, gdy św. Józef z Matką … Czytaj dalej Dzień 17