Dzień 14

Św. Józef wiele cierpiał Nie była wolna od cierpień Matka Jezusowa, nie był też wolny i Jego Opiekun na ziemi. Cierpienie oczyszcza grzesznika, uświęca sprawiedliwego. Rozważmy boleść najdotkliwszą św. Józefa: utratę Jezusa…Utracić Jezusa i myśleć: On teraz może … Czytaj dalej Dzień 14