Św. Józef wiele cierpiał
Nie była wolna od cierpień Matka Jezusowa, nie był też wolny i Jego Opiekun na ziemi. Cierpienie oczyszcza grzesznika, uświęca sprawiedliwego. Rozważmy boleść najdotkliwszą św. Józefa: utratę Jezusa…Utracić Jezusa i myśleć: On teraz może w tej chwili jest w rękach ludzi, którzy Go zabiją, a ja Go już nie zobaczę, a co boleśniejsze, strata ta może jest z mojej winy! O, któż wypowie, ile bólu jest w tej myśli dla duszy tak pełnej miłości i poświęcenia! Dodaj do tego boleść, jakiej Józef doznawał na widok łez, obawy i niepokoju strapionej Maryi. Cóż dziwnego, że On płacze i woła do Boga: ,,Boże mój! Wróć Maryi Jezusa, dam za to chętnie życie moje!’’.

Postanowienie
Raczej wszystko wycierpieć niż stracić Jezusa

Akt strzelisty
Święty Józefie, uproś mi cnotę cierpliwości

Przykład
Szkaplerz św. Józefa
Szkaplerz ten składa się z dwóch kawałków sukna, połączonych tasiemkami białego koloru. Na jednym kawałeczku jest wyobrażenie św. Józefa, trzymającego na prawej ręce Dziecię Jezus, a w lewej lilię. Pod obrazem znajdują się te słowa: ,, Święty Józefie, Opiekunie Kościoła, módl się za nami’’. Na drugim kawału jest papieska triara, nad nią unosi się Duch Święty, a pod nim krzyż i dwa klucze z następującymi słowami: ,,Duch Pański Przewodnikiem Jego’’. Jak Najświętszej Maryi Pannie Dziewicy bardzo jest miły szkaplerz Karmelitański, tak i św. Józefowi Jego szkaplerz miłym być musi. Kto z nim umierać będzie, dozna osobliwej opieki tego potężnego Patrona w godzinę śmierci. Ojciec św. Leon XIII zatwierdził ten szkaplerz i zalecił wiernym 13 lutego 1884r. (Ks. Arndt T.J., Odpusty, Kraków 1890, str.360)