Dzień 24

Św. Józef był żarliwy Być żarliwym, to pragnąć coraz większej świętości, to usiłować lepiej czynić dziś niż wczoraj, lepiej wieczorem niż rano, To dodawać sobie nie pracy, ale staranności w jej wykonywaniu. Żarliwość, to życie, to postęp duszy … Czytaj dalej Dzień 24