Św. Józef był żarliwy
Być żarliwym, to pragnąć coraz większej świętości, to usiłować lepiej czynić dziś niż wczoraj, lepiej wieczorem niż rano, To dodawać sobie nie pracy, ale staranności w jej wykonywaniu. Żarliwość, to życie, to postęp duszy ku niebu. Całym usiłowaniem św. Józefa było podobać się Jezusowi i Maryi, uczynić dla Nich więcej dziś niż wczoraj.

Postanowienie
Starać się będę co dzień bardziej kochać Jezusa, coraz lepiej spełniać swoje obowiązki.

Akt strzelisty
Święty Józefie, błogosław mojej rodzinie

Przykład
Mały apostoł
Pięcioletni chłopiec często spieszył do kaplicy poświęconej św. Józefowi. Tam długo klęczał w milczeniu ze złożonymi rączkami, wpatrzony w obraz św. Józefa, modląc się o nawrócenie ojca. Brat zakrystianin, zdziwiony jego wytrwałością, mimowolnie westchnął: ,,O, dobry św. Józefie, wysłuchaj prośby tego dziecka”. Następnie zbliżywszy się do niego, rzekł: ,,Miły przyjacielu, ukłoń się św. Józefowi i mów: Święty Józefie, módl się za nami, wtedy cię prędzej wysłucha”. Uczynił to chłopczyk i rzeczywiście uprosił łaskę nawrócenia dla swego ojca. (Bulletin de Saint Joseph)