Adsum | Fiat | Effata

Jestem | Niech mi się stanie | Otwórz się

O nas Intencje do Przeczystego serca św. Józefa
Z życia Wspólnoty

OSTATNIE WIADOMOŚCI

Dzień 31

Św. Józef umiera spokojnie Św. Józef pracował zawsze, pracował bez pośpiechu, ale też bez przerwy. Św. Józef ani chwili czasu nie tracił, gdyż myśl, że Jezusowi i Maryi mogłoby wtedy zbywać, ożywiała jego odwagę, …

Dzień 30

Św. Józef był wdzięczny Św. Józef ustawicznie widział dobroczynną rękę Bożą nad otwartą, zsyłającą mu zawsze jakieś dobrodziejstwo. Słońce, które go oświecało; powietrze, którym oddychał; chleb, na który zarabiał; siły ciała i zdrowie – …