Adsum | Fiat | Effata

Jestem | Niech mi się stanie | Otwórz się

O nas Intencje do Przeczystego serca św. Józefa
Z życia Wspólnoty

OSTATNIE WIADOMOŚCI

Effatha

-nasze EFFATHA, aby wyznawać naszą wiarę czynem, z odwagą i miłością wobec Jezusa i Maryi oraz otworzyć się na prowadzenie Ducha Świętego.

Fiat

nasze FIAT w zgadzaniu się na Wolę Bożą, aby uczyć się pełnego oddania i wypełniania Woli Bożej: