Św. Józef kochał milczenie
Wszyscy Święci kochali milczenie. Dwie zaś rzeczy pomagały św. Józefowi do zachowania milczenia;
dobrze rozłożona praca i pamięć o Jezusie, który był zawsze w sercu Jego i myśli. Kto wiele mówi, rozprasza się, nie spełnia zadanej pracy i zapomina o Jezusie.

Postanowienie
Dzisiaj dołożę starań, żeby nie powiedzieć nic niepotrzebnego.

Akt strzelisty
Św. Józefie, uproś mi łaskę, abym nigdy nie mówił(a) źle o innych.

Przykład
Błogosławiony Herman Józef Steinfeld
Błogosławiony Herman Józef, Norbertianin, miał czułe nabożeństwo do św. Józefa, rozważał Jego cnoty ukryte i starał się je naśladować. Dlatego był też miłym Matce Bożej, która pragnie chwały swego czystego Oblubieńca. Maryja obdarzała Hermana niezwykłymi łaskami, gdyż widziała pomiędzy nim a św. Józefem pewne podobieństwo. Z natchnienia Matki Bożej dodał Herman do swojego imienia jeszcze imię Józef i podwoił swoje nabożeństwo do św. Józefa. Po życiu pełnym zasług, na wzór Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, umarł śmiercią sprawiedliwych. (Le Mois de Saint Joseph, Mgr.J. Dabert,bp Perigneux, str.65)