Opis

Szkaplerz składa się z dwóch kawałków materiału: brązowego i białego połączonego sznurkiem. Na przedniej części święty Józef ma brązowy płaszcz, przerzucony przez ramię. W prawej dłoni trzyma kwiat lilii, a na lewej ręce Dzieciątko Jezus. Obok znajduje się napis po łacinie: ŚWIĘTY JÓZEFIE OPIEKUNIE KOŚCIOŁA – MÓDL SIĘ ZA NAMI. Na drugiej stronie znajduje się różaniec, we wnętrzu, którego widać dwa Serca: Jezusa – otoczone cierniem i Maryi – przebite mieczem.

Przesłanie

Szkaplerz św. Józefa wyrasta z duchowości Wspólnoty Świętego Józefa. Przyjęcie szkaplerza  jest znakiem ufnego oddania się pod szczególną opiekę św. Józefa, Patrona i Opiekuna Kościoła. Bóg Ojciec przez Anioła zlecił Józefowi troskę o ochronę nad swoim Synem przed grożącym Mu niebezpieczeństwem: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem  (Mt 2, 13). Od początku św. Józef czuwał nad bezpieczeństwem Zbawiciela oraz nad całym Kościołem Chrystusowym, który ciągle doświadcza wielu zagrożeń w czasie swojej pielgrzymki przez dzieje, aż do czasu spełnienia się wszystkich Bożych obietnic. Kościół żyje tą prawdą i odkrywa ją coraz bardziej, dlatego papież Pius X (+1914) zatwierdził litanię do św. Józefa, św. Jan XXIII dodał jego imię do Kanonu Rzymskiego,  a w 2013 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  włączyła imię św. Józefa do pozostałych modlitw eucharystycznych. Istotną rolę św. Józefa dla Kościoła naszych czasów ukazuje orędzie z Fatimy, kiedy w październiku 1917 r., dzieci obok słońca zobaczyły św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, który  pobłogosławił tłum wykonując trzykrotnie znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo. Widzimy w tym istotną rolę św. Józefa, który tak jak kiedyś Jezusa i Maryję, tak dzisiaj ma cały Kościół przeprowadzić bezpiecznie przez próbę wiary na współczesnej pustyni zsekularyzowanego świata.

Na szkaplerzu zostaje wyrażona jedność Serc Jezusa i Maryi, która cała oddała się zbawczej woli i działaniu swojego Syna, a noszącemu ten szkaplerz ma przypominać o posłuszeństwie Bogu i gotowości działania na wzór św. Józefa w zjednoczeniu z Sercem Maryi: Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie (Mt 1, 24). Różaniec umieszczony na szkaplerzu przypomina o obietnicy zwycięstwa nad wszelkimi życiowymi przeciwnościami dzięki związaniu swojego życia z Ewangelią, odkrywaną i umacnianą na modlitwie z Maryją.

Przyjęcie szkaplerz jest więc zewnętrznym znakiem ofiarowania się Bogu przez naśladowanie św. Józefa i Maryi, poprzez osobisty akt zawierzenia i przyjęcie misji głoszenia orędzia Ewangelii w stylu św. Józefa.

Noszenie szkaplerza nie nakłada dodatkowych obowiązków, oprócz ofiarowania się św. Józefo­wi w dniu jego przyjęcia oraz aktów osobistej pobożności wg własnego uznania. Szkaplerz św. Józefa wraz  z obrzędem jego przyjęcia otrzymał kościelne zatwierdzenie dnia 1 października 2014 r. dekretem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Sosnowieckiego.

Obietnice

Ci, którzy pragną przyjąć szkaplerz św. Józefa, w wierze mogą oczekiwać, że:

  • doświadczą szczególnego wstawiennictwa i orędownictwa Maryi i św. Józefa u Tronu Bożego,
  • odczują w sercu obecność i błogosławieństwo św. Józefa i Trójcy Przenajświętszej,
  • będą wspierani w działaniach na rzecz jedności i świętości Kościoła oraz jedności wzajemnej – braterskiej.

Obrzęd przyjęcia szkaplerza

Po odmówieniu Litanii do św. Józefa, następuje poświęcenie szkaplerzy:

K. † Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
K. Panie, Boże Wszechmogący, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, dopełnij uświęcenia naszego w bojaźni Twojej i racz pobłogosławić ten szkaplerz ustanowiony na cześć świętego Józefa – Opiekuna Kościoła Świętego, aby ci, którzy będą go pobożnie nosić, przez łaskę Twojego Syna Jezusa Chrystusa i orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, zostali ochronieni od wszelkiego zła doczesnego i wiecznego oraz dostąpili wszystkich obietnic Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Następnie, kapłan nakładając szkaplerz, mówi:

W ZJEDNOCZENIU MIŁOŚCI SERC JEZUSA I MARYI
OFIAROWANEJ ŚWIATU
PRZYJMIJ TEN SZKAPLERZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
NA CHWAŁĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.
AMEN.

Na zakończenie, kapłan modli się nad wszystkimi:

K. Módlmy się.
Przybądź, o Panie, na pokorne modły nasze i racz tak † pobłogosławić tych wszystkich, którym w Imię Twoje nałożyliśmy szkaplerz święty, aby współdziałając z łaską Twoją, pod opieką świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

Błogosławieństwo

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.

K. Bóg Ojciec, który was zgromadził dla oddania czci świętemu Józefowi – Patronowi Kościoła, niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju.
W. Amen.

K. Jezus Chrystus, który ukazał w świętym Józefie – Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny moc swojej łaski * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii.
W. Amen.

K. Duch Święty, który prowadził świętego Józefa drogą wiary do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami.
W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.