Święty Józefie, ufając w Twą miłość i wstawiennictwo, oddaję się w Twoją służbę.

Złóż moje dobrowolne ofiarowanie się Twojemu przybranemu Synowi Jezusowi Chrystusowi

przez Serce Twojej Oblubienicy Maryi.

Składam Ci w ofierze moje serce i proszę Cię, wyjednaj mi łaskę wytrwania

w moim postanowieniu służenia Jezusowi i Maryi przez Twoje Przeczyste Serce.

Chcę stać się rycerzem Prawdy, by służyć świętej Matce Kościołowi

i by bronić Prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus, mój Pan.

Pragnę łączyć się ze Wspólnotą w każdej mojej modlitwie i umartwieniu,

by przynosić większą chwałę Jezusowi i Maryi, a także Tobie mój najukochańszy

Patronie i Opiekunie, w dziele ratowania grzeszników jak i w uczynkach miłości i miłosierdzia.

Bądź zawsze moim Ojcem i Orędownikiem, o przybrany

Ojcze naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa. Amen.

P. A dusze wiernych zmarłych z naszej Wspólnoty i dusze wszystkich zmarłych,

przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

 P. Najświętsze Serce Jezusa,

W. Zmiłuj się nad nami.

 P. Niepokalane Serce Maryi,

W. Módl się za nami.

 P. Przeczyste Serce świętego Józefa,

W. Strzeż i umacniaj nas.