Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa na każdy dzień:
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Proszę Cię, abyś mnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną cokolwiek Ci się podoba. Obym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Gdzie bowiem Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Rozważanie

Na tym etapie drogi, inspirowani słowami hymnu Magnificat, wpatrujemy się w Maryję, która uwielbia Boga za Jego nieskończone miłosierdzie.Zobaczmy więc Boga i Jego działanie w nas i wokół nas. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. „Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego” (Ps 144,9). „Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę” (Ps 88,2). Postanówmy teraz, że w najbliższym czasie uczynimy konkretny dobry uczynek – uczynek miłosierdzia względem bliźniego. Jednak niech będzie to coś, co nie jest dla nas zbyt łatwe.

Komentarz (słowa św. Maksymiliana Kolbego)

Nazywamy Ją Matką, ale matka ziemska nie jest wolna od ułomności, stąd też ustawy ludzkie zawierają miejsce o prawach dzieci wobec rodziców; tymczasem ta Matka – to Matka bez skazy, niepokalana, i jakiekolwiek zastrzeżenie ze strony dziecka sprawiłoby Jej niewymowną przykrość i krzywdę, gdyż zawierałoby przypuszczenie, że nie jest niemożliwy w Niej choćby cień skazy. Owszem, Jej oddane dziecię pragnie, by Ona go używała i zużyła, pragnie się dla Niej wyniszczyć.

Modlitwa: O Maryjo bez grzechu poczęta…