Modlitwa na każdy dzień: O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Proszę Cię, abyś mnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną cokolwiek Ci się podoba. Obym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Gdzie bowiem Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Dzień pierwszy – 29 listopada

Rozważanie

Maryja Niepokalana, nazwana „Błogosławioną między niewiastami”, została obdarzona nieskończenie wielkim Darem – macierzyństwem Bożym. Ten niezwykły DAR w sposób oczywisty wywołał u Niej niewypowiedzianą radość – radość, której wyrazem był taniec i radosny śpiew wobec swej krewnej Elżbiety – hymn Magnificat, codziennie śpiewany przez Kościół w Liturgii Godzin – Nieszporach.

Jeśli chcemy wzrastać w wierze i radości, koniecznie musimy kroczyć przez życie z Maryją, być jak najbliżej Niej. Nie ma lepszej drogi. Mamy, tak jak Ona, żyć w Duchu Świętym, a tym samym być bliżej Jezusa. Maryja bowiem prowadzi nas do życia w Duchu Świętym, do wspólnoty z Kościołem i pełnego zjednoczenia z Jezusem.
My, oddając się całkowicie Niepokalanej jako rzecz, narzędzie i własność, przyjęliśmy Maryję do naszych domów. Teraz mamy pozwolić Jej rozgościć się tam do tego stopnia, żeby go umeblowała, jak Jej się podoba.

Fundamentem tej postawy w naszym życiu duchowym jest miłość do Maryi. Ona zaprasza, aby i nasze życie było nieustannym hymnem Magnificat. W tym hymnie można wyłonić siedem dróg kroczenia za Maryją do Jezusa. Jej drogę chcemy przyjąć jako własną, by tym sposobem stać się jak Nie-pokalana – córką Ojca, matką Syna, rozradowaną w Duchu Świętym.

Komentarz

Niepokalana – nie było dotąd w historii ludzi tak oddanej Bogu istoty. Cokolwiek czyniła Maryja, pełna miłości i zaufania, czyniła zawsze w odniesieniu do Jahwe – Boga Żywego. Kiedy porodziła Jezusa – okazała Mu do końca najwyższą wierność, pozostając przez Ducha Świętego całkowicie zanurzoną w życiu swojego Syna. Jako Matka wszystkich ludzi – dziś promieniuje swoją pokorą i uczy nas, jak być oddanymi Panu, by życie owocowało w pełni.

Modlitwa: Pomnij…

źródło: https://www.niepokalanow.pl/sanktuarium/msze-swiete-i-nabozenstwa/nowenna-do-niepokalanej/rozwazania-nowennowe/