Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi.
Wstawiaj się za nami do Matki Boskiego Syna.
Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię,
wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas,
abyśmy wytrwali w wierze, w miłości i zawsze kochali Niepokalaną Maryję,
i Jezusa Jej Boskiego Syna.
Amen.