Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi.
Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu,
wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości
do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi.
Amen.