Modlitwy i Nabożeństwa do Świętego Józefa:

Św. Teresa miała wielkie nabożeństwo do św. Józefa

,,Nie przypominam sobie – mówi św. Teresa abym kiedy prosiła o coś św. Józefa, a nie otrzymała. Cudowną prawdziwie wiódł mnie Bóg drogą, łaskami obsypał mnie i uwolnił od niebezpieczeństw duszy i ciała za przyczyną tego ukochanego Świętego. Gdybym sama tak wiele szczególnych łask otrzymała od Boga przez tego Świętego, chciałabym we wszystkich wpoić nabożeństwo do Niego. Od wielu lat już proszę Go zawsze o szczególną łaskę w dniu Jego święta i zawsze ją otrzymuję. Kto mi nie wierzy, niech sam doświadcza, a przekona się natenczas, jak zbawienną jest rzeczą polecać się temu możnemu Opiekunowi i jak korzystną, należeć do sług jego pobożnych”. ( Żywot św. Teresy)