Duchową drogą Wspólnoty św. Józefa jest droga Trzech Serc: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa. Ta droga ma doprowadzić do zbudowania „duchowego Nazaretu” w naszych sercach.

Filary duchowego Nazaretu – domu Jezusa, Maryi i Józefa to:

MIŁOŚĆ, która jest jak miecz. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej (1Tm 1,5). Ten miecz otrzymaliśmy od Boga i on jest narzędziem walki. Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz (Łk 22,36)!

SŁOWO, które jest jak pochodnia, która przyświeca naszym czynom. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie (Łk 12, 35)! Słowo pochodzi od Syna, który jest naszą drogą. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy (Łk4,32).

NADZIEJA, która jest jak czysta rzeka. Rozdarł skałę i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka (Ps 105,41). W nadziei zwycięstwa kroczymy na spotkanie z Panem. W naszej nadziei dopełni się zwycięstwo, które przyjdzie wraz z Aniołami, aby oczyścić ziemię i całą ludzkość. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).

WIARA, która jest prawdą objawioną przez Boga. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr 11,1). Wiara jest jak kamień utwardzony, na którym Bóg buduje, gdzie wszystko stanie się nowe. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony (1P 2,6).

Przez modlitwę i naśladowanie św. Józefa stajemy się silniejsi i ogarnia nas Miłość Ducha, która kształtuje sumienie, myśli i prace. Zapraszamy św. Józefa do naszego życia i obieramy go za swojego Przewodnika i Obrońcę, ponieważ wierzymy, że w czasie, kiedy objawia się zapowiedziany w Fatimie Tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Józef przychodzi nam z pomocą, aby wspierać Kościół i jego wierne dzieci w walce przeciwko mocom ciemności.

W fatimskiej wizji z 13 października 1917 r. podczas której św. Józef trzykrotnie błogosławi świat, widzimy ważną rolę św. Józefa, który tak jak kiedyś Jezusa i Maryję, tak dzisiaj ma cały Kościół przeprowadzić bezpiecznie przez próbę wiary na współczesnej pustyni z sekularyzowanego świata.