Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam twojej słodyczy i miłości.
Chwała Ojcu…

Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam twoją cichość i pokorę.
Chwała Ojcu…

Przeczyste serce świętego Józefa, użycz nam twego posłuszeństwa.
Chwała Chwała Ojcu…

Przeczyste Serce Oblubieńca Maryi zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić Wolę Bożą naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa czyste i pełne miłości – bądź naszym drogowskazem.
Amen.