Św. Józef kochał ubóstwo
Święty Józef kochał ubóstwo, bo w nim Bóg Go umieścił, a On chciał zawsze tylko woli Bożej służyć. Kochał je także dlatego, że oświecony łaską szczególną, rozumiał całe niebezpieczeństwo i wszystkie troski, towarzyszące bogactwu. Jezus powiedział Mu, że ubogi, który pracuje i poddaje się woli Bożej, łatwiej dochodzi do Nieba. Ukochajmy wszyscy położenie, w którym nas Bóg umieścił; zwyciężajmy w sobie pragnienie posiadania i opływania we wszystko; a jeśli kiedyś czegoś nam zabraknie, jakże słodko nam będzie, gdy powiemy za św. Józefem: ,,Z Opatrzności Twojej użycz mi, Panie kawałek chleba”.

Postanowienie
Zawsze proś Boga, by dał ci tyle ile potrzeba, a nie więcej.

Akt strzelisty
Św. Józefie, módl się za dusze zbytecznie przywiązane do spraw ziemskich.

Przykład
Moc paska św. Józefa
Siostra Elżbieta Sililevoorts, augustianka z Antwerpii, cierpiała na kamienie przez trzy lata. Stan jej, według oświadczenia lekarzy, był beznadziejny i rychło trzeba spodziewać się śmierci. Zwróciła się przeto chora do św. Józefa. Dała poświęcić na cześć tego Świętego pasek, włożyła go na siebie i razem ze Siostrami rozpoczęła nowennę. Dnia 10 czerwca 1659r., ostatniego dnia nowenny, gdy klęczała przed obrazem św. Józefa, gorąco się modląc o zdrowie, została zupełnie uleczona. Założono też w Weronie 19 marca 1860 roku tak zwane Bractwo paska św. Józefa, które Stolica Apostolska podniosła do godności Arcybractwa i wzbogaciła wieloma odpustami. (Bollandi Aet, SS. Mactii, tom III, str. 19, nr 69)