Św. Józef, opiekun dzieci
Dzieci przypominają św. Józefowi małego Jezusa. Św. Józef Go pieścił, czuwał nad Nim i otaczał najczulszą opieką. Strzeż niewinności twojej, kochaj pracę, modlitwę, a wśród zajęć twoich myśl, że św. Józef jest przy tobie, że broni cię przed szatanem, słucha twojej modlitwy i zanosi ją Jezusowi, który nie zwykł odmawiać nic ziemskiemu Opiekunowi swojemu. Świadczą o tym coroczne dokonujące się nawrócenia za szczególną przyczyną św. Józefa.

Postanowienie
Spisz dzisiaj łaski, które pragniesz  otrzymać za przyczyną św. Józefa. Postanów przedkładać Mu je co dzień
i wybierz modlitwę lub jakieś inne pobożne ćwiczenie, które każdego dnia na Jego cześć odprawiać będziesz.

Akt strzelisty
Św. Józefie, wstawiaj się za mną, abym ciężkim grzechem nigdy Boga nie obraził(a)

Przykład
Św. Teresa miała wielkie nabożeństwo do św. Józefa
,, Nie przypominam sobie – mówi św. Teresa- abym kiedy prosiła o coś św. Józefa, a nie otrzymała. Cudowną prawdziwie wiódł mnie Bóg drogą, łaskami obsypywał mnie i uwolnił mnie od niebezpieczeństw duszy i ciała za przyczyną tego Świętego, chciałabym we wszystkich wpoić nabożeństwo do Niego. Od wielu lat już proszę Go zawsze o szczególną łaskę w dniu Jego święta i zawsze ją otrzymuję. Kto mi nie wierzy, niech sam doświadcza, a przekona się natenczas, jak zbawienną jest rzeczą polecać się temu możnemu Opiekunowi i jak korzystną, należeć do sług jego pobożnych”. (Żywot św. Teresy)