Św. Józef był szczery i sprawiedliwy
Zapewne nikt z nas nie chce być obłudny, jednakże często i bez wyrzutu jesteśmy nieszczerzy w naszych radach, mając wzgląd na siebie, a nie zważając, że to szkodzi innym. Dopuszczamy się niesprawiedliwości, nie szanując rzeczy, które pożyczamy, nie oddając ich, gubiąc lub posługując się nimi bez pozwolenia. Św. Józef był bardzo uważający w tym względzie.

Postanowienie
Postaram się każdą cudzą własność szanować.

Akt strzelisty
Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym we wszystkim szukał(a) jedynie upodobania Bożego.

Przykład
Św. Józef pomaga w nauce
Pewien gimnazjalista martwił się, że zawsze jest ostatnim uczniem w nauce. Polecono mu w tej potrzebie nabożeństwo do św. Józefa. Wkrótce potem dano uczniom zadanie szkolne z greki, dosyć trudne. Biedny nasz chłopiec siedział nad zeszytem przygnębiony. ,,I tym razem będę ostatni” – mówił do siebie ze smutkiem. Nagle skupił się przez chwilę, czoło jego się rozweseliło, wezwał św. Józefa na pomoc i natychmiast zabrał się do pisania. Ponad wszelkie oczekiwania opracował zadanie najlepiej z kolegów. Odtąd nauka szła mu coraz łatwiej, tak że przy końcu roku szkolnego należał do pierwszych uczniów w klasie. (Sendbt. d. gottl Jerz, nr. 3, 1868)