Św. Józef żył zawsze w zjednoczeniu z Jezusem
Święty Józef wtedy tylko opuszczał Jezusa, gdy konieczność tego wymagała. Z Nim pracował, z Nim modlił się, z Nim odpoczywał, z Nim przyjmował skromny posiłek, a gdy wychodził z domu, w sercu zachowywał obraz i pamięć o Jezusie, Jakże doskonałe były uczynki św.  Józefa!

Postanowienie
Dziś pracuj, módl się, odpoczywaj z pamięcią na obecność Jezusa. O, jaka to słodka myśl ,,Jezus patrzy na mnie”!

Akt strzelisty
Św. Józefie, uproś nawrócenie grzesznikom.

Przykład
Uzdrowienie w Bole
Dnia 4 października 1864 roku przybył do Bole w Westfalii Holender, by wybłagać sobie zdrowie u św. Józefa, którego tam bardzo czczą. Zaledwie powrócił do domu, znikła duszność, odzyskał też wzrok tak, że bez okularów mógł czytać najdrobniejsze pismo. Po roku przybył znowu do Bole i ofiarował proboszczowi bardzo piękną puszkę, na pamiątkę swego cudownego uzdrowienia za przyczyną św. Józefa. Parafianie w Bole są też gorącymi czcicielami św. Józefa i we wszystkich potrzebach do niego się uciekają. ( Święty Józef, Lwów 1893, str.