Św. Józef wiódł życie ukryte
Wszyscy Święci unikają pochwał i oklasków ludzkich. Św. Józef nie dbał o odwiedziny, rozmowy z ludźmi. Wystarczyły Mu pełne słodyczy słowa Jezusa. Czemuż miałbym pragnąć uznania we wszystkim, co czynię? Dlaczego niepokoić się, gdy mnie nie pochwalają, choć mi się zdaje, że na pochwałę zasłużyłem(am)?

Postanowienie
Staraj się przykładem św. Józefa podobać jedynie Jezusowi, zarówno w małych , jak i wielkich rzeczach.

Akt strzelisty
Św. Józefie, uproś mi cnotę skromności.

Przykład
Św. Józef, Opiekun sierot
Św. Klemens Hofbauer, redemptorysta, założył w Warszawie dom dla sierot i dzieci opuszczonych. W roku 1806 była wielka drożyzna tak, że każdy musiał się ograniczać, Jałmużnicy, z których ten zakład się utrzymywał, ustały prawie zupełnie, zapasy żywności były wyczerpane i dzieci nie miały co jeść. Lecz św. Klemens nie traci nadziei, bo wie, że św. Józef jest Opiekunem ubogich, spieszy do kościoła, pada na kolana przed ołtarzem i błaga Go o pomoc. Gdy, się tak modlił, przybyli zupełnie nieznani ludzie, złożyli obfity zapas żywności i oddalili się natychmiast. (Leben des setigen Klemens Hofbauer, P.Haringer)