Dzień pierwszy

Świętość Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, dopomóż nam wytrwać w łasce uświęcającej, abyśmy w naszym małżeństwie wzrastali nieustannie w świętości.

 

(odmawia się każdego dnia Nowenny)

 1. Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś Świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem oddajemy Ci, cześć, chwałę i uwielbienie.

  Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, uproś nam u Boga, Dawcy życia potomstwo, ponieważ nikt inny jak Ty, nie potrafi pojąć tajemnicy poczęcia nowego życia. Oręduj za nami, aby Dobry Bóg w swej pełnej miłości zechciał pobłogosławić nas potomstwem i wstawiaj się za nami święty Józefie, by na chwałę Bożą nasz dom napełnił się radością i rodzinnym szczęściem.

  Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
  Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
  Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

 2. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa – Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

  Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, uproś nam u Boga, Dawcy życia potomstwo, ponieważ nikt inny jak Ty, nie potrafi pojąć tajemnicy poczęcia nowego życia. Oręduj za nami, aby Dobry Bóg w swej pełnej miłości zechciał pobłogosławić nas potomstwem i wstawiaj się za nami Święty Józefie, by na chwałę Bożą nasz dom napełnił się radością i rodzinnym szczęściem.

  Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
  Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
  Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

 3. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca Twojego Syna i małżonka Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

  Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie, uproś nam u Boga, Dawcy życia potomstwo, ponieważ nikt inny jak Ty, nie potrafi pojąć tajemnicy poczęcia nowego życia. Oręduj za nami, aby Dobry Bóg w swej pełnej miłości zechciał pobłogosławić nas potomstwem i wstawiaj się za nami święty Józefie, by na chwałę Bożą nasz dom napełnił się radością i rodzinnym szczęściem.

  Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
  Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
  Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.

Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym Sercem Maryi błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego Przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen.

O, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie,

– przez Twoje doskonałe posłuszeństwo Bogu – ulituj się nad nami,
– przez Twoje święte życie, pełne cnót i zasług – usłysz naszą modlitwę,
– przez Twoje Przeczyste Serce – bądź przy nas. Amen.

Dzień drugi

Czystość Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, udziel nam łaski wytrwania w czystości małżeńskiej.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień trzeci

Cierpliwość Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, udziel nam daru cierpliwości we wszystkich naszych sprawach, daru cierpliwości dla naszych najbliższych i dla tych, których codziennie spotykamy.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień czwarty

Posłuszeństwo Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, naucz nas posłuszeństwa Twojej Woli, abyśmy z radością chwalili Twoje Imię.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień piąty

Sprawiedliwość Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, udziel nam daru sprawiedliwości, abyśmy nikomu nie pozostawali nic dłużni.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień szósty

Modlitwa Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, udziel nam daru modlitwy, abyśmy w naszym domu zawsze znaleźli czas na spotkanie z Tobą w modlitwie.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień siódmy

Wiara Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa,  udziel nam żywej, autentycznej wiary, która nie ulęknie się żadnych trudności.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień ósmy

Nadzieja Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, udziel nam prawdziwej chrześcijańskiej nadziei, abyśmy nigdy nie zwątpili w nasze powołanie do życia w rodzinie.

Modlitwy z pierwszego dnia

Dzień dziewiąty

Miłość Józefa
Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa, udziel nam daru miłości, którą ślubowaliśmy przed Twoim Ołtarzem, abyśmy w nas widzieli Twoje Oblicze i nie ustawali w naszej małżeńskiej miłości.

Modlitwy z pierwszego dnia

Nihil obstat
Poznań, dnia 19 lutego 2010 roku
Ks. dr Michał Tschuschke
Cenzor

IMPRIMATUR
Poznań, dnia 22 lutego 2010 roku
691/2010

Obecnie wiele młodych małżeństw z niecierpliwością oczekuje potomstwa. Łaskę rodzicielstwa mogą skutecznie wyprosić za wstawiennictwem św. Józefa, ponieważ wiara jest kluczem w podejmowaniu życiowych decyzji, z jej pełnymi konsekwencjami. Bez wątpienia św. Józef otrzymał w niebie ogrom łask i przywilejów, ponieważ u podstaw jego odwagi i wytrwałości w działaniu było zaufanie Bogu, który jest wierny swoim obietnicom. To wielka sztuka, zaufać Bogu wbrew wszelkim ludzkim przesłankom.

Przykładem takiego bezgranicznego zaufania oraz wstawiennictwa św. Józefa jest właśnie ta Nowenna, która zrodziła się właśnie z takiego doświadczenia. Już wiele  małżeństw zostało wysłuchanych poprzez wstawiennictwo Ojca i Opiekuna Świętej Rodziny. Prośby zanoszone w Nowennie są  wspierane modlitwą przez Wspólnotę Świętego Józefa. Jest jednak bardzo wskazane, aby małżonkowie oczekujący potomstwa odmawiali ją wspólnie, przez dziewięć dni, przed obrazem lub figurą świętego Józefa, i tym samym szerzyli cześć i nabożeństwo do Świętego Józefa w swojej rodzinie. O wszystkich łaskach otrzymanych za pośrednictwem Oblubieńca Maryi prosimy informować Wspólnotę Świętego Józefa, aby zapisać je w księdze wdzięczności.