Święty Józefie, jaką radością musiało być przejęte serce Twoje,
gdy Dziecię Boskie, Odkupiciela świata wziąłeś na ręce Twoje,
a przyciskając do serca rozmiłowanego,
uwielbiałeś jako Pana Twego – w głębokiej pokorze.
Łączę niegodną modlitwę moją z pobożnym uwielbieniem Twoim,
łączę z głosem pochwalnym Aniołów i wołam radośnie:
chwała na wysokości Bogu, chwała Synowi Bożemu, naszemu Odkupicielowi,
którego porodziła Maryja Dziewica. Módl się za mną święty Józefie,
abym przez przyjęcie komunii świętej dotknął Jezusa wiarą i ufnością swoją
a dusza moja i ciało zostały nasycone miłością i doznały uzdrowienia.
Amen.