Wspólnota Świętego Józefa jest ruchem modlitewno-apostolskim działającym w Kościele rzymskokatolickim, opartym na duchowości św. Józefa, Męża Maryi i przybranego ojca Jezusa. Ojciec Niebieski napełnił serce św. Józefa czystością, aby mogło się ono zjednoczyć z Niepokalanym, najczystszym, wolnym od grzechu sercem Maryi, aby przyjąć pod dach domu w Nazarecie Najświętsze Serce Jezusa – Źródło wszelkich cnót i błogosławieństw.

Dlatego celem członków Wspólnoty jest naśladowanie św. Józefa w:
– odkrywaniu obecności Boga w codzienności (por. Mt 1,20),
– tworzeniu atmosfery „małego Nazaretu” przez cichość i harmonię Bożej obecności (Łk 2,5),
– trwaniu razem na modlitwie uwielbiania (Mt 2,22;39;41),
– rozpoznawaniu woli Bożej na drogach życia (Mt 1,24; Łk 2,13-15;20-23),
– wiernym towarzyszeniu Jezusowi i Maryi (Łk 2,16),
– wytrwałym poszukiwaniu Jezusa z bólem serca (por. Łk 2,48),
– oraz przeżywaniu radości odnalezienia Boga (por. Łk 2,51).

Szczególną misją Wspólnoty jest propagowanie:

– nabożeństwa do Przeczystego Serca św. Józefa,
– szkaplerza św. Józefa,
– nowenny o uproszenie potomstwa dla małżeństw bezdzietnych,
– organizowanie rekolekcji formacyjnych.