Św. Józef poświęcał się
Poświęcenie się, to oddanie siebie. Św. Józef od chwili zaślubienia Maryi nie należał do siebie, cały był oddany Jezusowi, cały Maryi. Czy potrzeba Maryi towarzyszyć do Elżbiety, czy zaprowadzić ją do Betlejem, czy uciekać do Egiptu, Józef zawsze gotów. Gdy potrzeba wracać do Nazaretu, chociaż zamiarem Jego było pozostać w Jerozolimie i temu się poddaje.

Postanowienie
Za przykładem św. Józefa będę się starał(a) oddać cały(a) Bogu i bliźniemu.

Akt strzelisty
Święty Józefie, uproś mi ducha zaparcia się siebie

Przykład Św. Józef, patron Kościoła świętego
Ojciec Ltaste, dominikanin, ofiarował swe życie dla wyjednania całemu Kościołowi Opieki św. Józefa. Ofiarę Bóg przyjął, bo wkrótce pobożny dominikanin zmarł, a tuż po jego śmierci Papież Pius IX, ogłosił świętego Józefa szczególnym Patronem Kościoła świętego. Św. Józef jest więc patronem powszechnym i Orędownikiem wszystkich stanów u tronu Boga.