Dzień 31

Św. Józef umiera spokojnie Św. Józef pracował zawsze, pracował bez pośpiechu, ale też bez przerwy. Św. Józef ani chwili czasu nie tracił, gdyż myśl, że Jezusowi i Maryi mogłoby wtedy zbywać, ożywiała jego odwagę, …

Dzień 30

Św. Józef był wdzięczny Św. Józef ustawicznie widział dobroczynną rękę Bożą nad otwartą, zsyłającą mu zawsze jakieś dobrodziejstwo. Słońce, które go oświecało; powietrze, którym oddychał; chleb, na który zarabiał; siły ciała i zdrowie – …

Dzień 28

Św. Józef działał zawsze roztropnie Roztropność nie sprzeciwia się ani prostocie, ani prawości. Jest murem obronnym jednej i drugiej. Św. Józef nie wiązał się przyjaźnią z każdym od razu. Lecz czekał, uważał, zanim …