Effatha

-nasze EFFATHA, aby wyznawać naszą wiarę czynem, z odwagą i miłością wobec Jezusa i Maryi oraz otworzyć się na prowadzenie Ducha Świętego.

Fiat

nasze FIAT w zgadzaniu się na Wolę Bożą, aby uczyć się pełnego oddania i wypełniania Woli Bożej:

Adsum

nasze – ADSUM, w gotowości służenia Bogu,Kościołowi oraz ludziom, których Bóg postawił na naszej drodze: