Dzień piąty – 3 grudnia

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa na każdy dzień: O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Proszę Cię, abyś mnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną cokolwiek Ci się podoba. Obym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Gdzie bowiem Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Dzień piąty – 3 grudnia

Rozważanie

Na tym już czwartym etapie drogi, słowa hymnu Magnificat zwracają uwagę na naszą pamięć. Maryja Niepokalana wskazuje, abyśmy pamiętali o tym, co Bóg dla nas uczynił. Nasza wiara opiera się na pamięci o tym co, przekazali nam Apostołowie. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Wspomnijmy teraz te osoby zmarłe, które uczyły nas dobra. Pomyślmy też o żyjących osobach, za których byśmy chcieli się pomodlić i przed Bogiem podziękować im za ich dobroć dla nas.

Komentarz (słowa św. Maksymiliana Kolbego)

Zwiemy Królową, lecz i tu trzeba by dodać, że to Królowa serc, Królowa miłości. Jej prawo – to miłość, Jej potęga – to miłość matczyna.

Te i podobne wyjaśnienia jednak, chociażby wnoszone bez końca, nie powiedzą jeszcze ani w części tego, co odczuwa dusza, Jej miłością trawiona.

Ona doświadcza na sobie, że Niepokalana staje się coraz bardziej jej pod każdym względem i zdaje sobie sprawę, że to dopiero początki poznania Jej i pokochania.

Bezpośrednio z Jej serca więcej zaczerpniesz wiedzy o Niej i bardziej się Jej miłością rozpalisz, niż ze wszystkich słów ludzkich, razem wziętych.

Modlitwa: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…