Dzień szósty – 4 grudnia

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa na każdy dzień: O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Proszę Cię, abyś mnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną cokolwiek Ci się podoba. Obym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Gdzie bowiem Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Rozważanie

Prowadzeni słowami hymnu Magnificat, dzisiaj Matka Boża ukazuje nam drogę Opatrzności Bożej.Maryja pomaga nam zauważać to, że Bóg jest i nas prowadzi. Jedyne, co pozostaje, to współpracować z Nim. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.

Dzisiaj więc pomódlmy się za naszą Ojczyznę, aby Bóg łaskawie na nią wejrzał i oddalił wszelkie nieszczęścia, na które ona zasługuje za wszelkie przejawy niewierności, przeciwstawiania się Bożemu prawu, a szczególnie za ataki na życie i godność człowieka. „Przebacz, Panie, przebacz, ludowi Twojemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki”.

Komentarz (słowa św. Maksymiliana Kolbego)

Niepokalana – nie było dotąd w historii ludzi tak oddanej Bogu istoty. Cokolwiek czyniła Maryja, pełna miłości i zaufania, czyniła zawsze w odniesieniu do Jahwe – Boga Żywego. Kiedy porodziła Jezusa – okazała Mu do końca najwyższą wierność, pozostając przez Ducha Świętego całkowicie zanurzoną w życiu swojego Syna. Jako Matka wszystkich ludzi – dziś promieniuje swoją pokorą i uczy nas, jak być oddanymi Panu, by życie owocowało w pełni.

Modlitwa: Pomnij…