Modlitwa św. Papieża Piusa X

Modlitwa do Świętego Józefa
Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa na czas pustyni
Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi.
Wstawiaj się za nami do Matki Boskiego Syna.
Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię,
wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas,
abyśmy wytrwali w wierze, w miłości i zawsze kochali Niepokalaną Maryję,
i Jezusa Jej Boskiego Syna.
Amen.