Pierwsza Środa Miesiąca

Nabożeństwo do Przeczystego Serca Św. Józefa.

Na czym polega nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa?
Papież Benedykt XV w 1920 r. ustanowił środę jako dzień poświęcony św. Józefowi, stąd nabożeństwo pierwszych śród miesiąca. Doskonale wpisuje się ono w duchowość zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w pierwsze piątki oraz wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty. To nabożeństwo w pełni może być przeżywane tylko w jedności z Sercami Jezusa i Maryi. Dlatego składa się z następujących elementów: spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, rozważań na poszczególne pierwsze środy miesiąca, Litanii do św. Józefa, wybranych modlitw do św. Józefa oraz wzbudzenia intencji na zakończenie nabożeństwa.

Treść nabożeństwa
Najważniejszy jest stan łaski uświęcającej, a więc spowiedź z intencją wynagradzającą, która może rozpocząć godne i owocne odprawienie nabożeństwa pierwszopiątkowego i pierwszosobotniego. Następnie na każdą z pięciu pierwszych śród przewidziane jest inne rozważanie, pozwalające zgłębić i naśladować cnoty św. Józefa, którymi zajaśniało jego Serce: posłuszeństwo i wiara, czystość, troska i opiekuńczość, ozdoba życia rodzinnego oraz filar Świętej Matki Kościoła. Rozważania mają prowadzić do naśladowania. To może okazać się najtrudniejszy punkt w realizacji tego nabożeństwa. Nie chodzi tu bowiem o „odmówienie modlitw”, ale o wymodlenie ze św. Józefem w sobie pewnej postawy życiowej. Później następują inne modlitwy wstawiennicze do św. Józefa, które pomagają wzrastać w zawierzeniu Bogu na jego wzór. Bardzo istotna jest modlitwa „W czasie doświadczeń”, która odwołuje się do św. Józefa jako tego, który przeprowadził Świętą Rodzinę przez pustynię do Egiptu, chroniąc Jezusa przed szaleństwem Heroda. Dziś Kościół, nasze rodziny i nasze serca potrzebują potężnej ochrony przed współczesnymi szaleńcami i ideologicznymi szaleństwami. Mężczyźni potrzebują realnego wzorca męskości i ojcostwa. Kobiety – doświadczenia obrońcy i opiekuna. Kościół potrzebuje potężnego wstawiennictwa tego, który jest postrachem duchów piekielnych. W czasie zamętu uchroni nas – tak jak zawsze – akt wiary i zaufania Jezusowi, który przyszedł na świat w Betlejem, czyli „domu chleba”. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa ma uzdolnić nas także do eucharystycznego wymiaru spotkania z Jezusem. Adorować Jezusa w Eucharystii, jak Józef w Betlejem, i chronić Najświętszą Obecność przed świętokradztwem, jak Józef przed szaleństwem Heroda. Także w tym sensie przemawia do nas na nowo napis w kaplicy Najświętszego Sakramentu karmelitanek w Pontoise: „W sercu Józefa odnajdziecie Mnie”.

Modlitwa w czasie doświadczeń
Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen.

Ks. Dariusz Dąbrowski COr

Czas św. Józefa