Ojcostwo Świętego Józefa Wzorem Życia Rodzinnego

Pochodzenie
Najstarszymi źródłami mówiącymi o pochodzeniu św. Józefa, są Ewangelie, których świadectwa są najpewniejsze.
Ewangelie stwierdzają wyraźnie, że Józef pochodził z pokolenia Dawida, którego ojczyzną było Betlejem. Nie wiemy w jakim stopniu był bliski Maryi, przyszłej Oblubienicy.
Głowa Najświętszej Rodziny
Zadaniem św. Józefa było stworzyć warunki egzystencji rodzinie. Był tym, który całą odpowiedzialnością dbał o Jej bezpieczeństwo, codzienny byt i właściwą atmosferę.
Kryzys
Szczęśliwy małżonek…Po zaślubinach z Maryją, zanim zamieszkali razem przeżywał św. Józef największy kryzys. W momencie, kiedy następstwa Wcielenia Słowa Przedwiecznego za sprawą Ducha Świętego w łonie Najświętszej Panny stały się widoczne dla Jego oka. Jego tkliwe wrażliwe serce cierpiało udrękę. Wolał jednak nie wydawać sądu o tym, na co patrzą Jego oczy, a czego nie rozumiał. Szukał zapewne odpowiedzi na dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej sytuacji.
(Mt 1,19) Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
W tej chwili nikt nie mógł pomóc w rozwiązaniu tego dramatu wewnętrznego, tylko samo niebo.
Narodziny
Przyjście na świat Dzieciątka nie w grodzie Dawida, lecz w nędznej grocie Dawida pasterza trzód.