Przygotowanie do ofiarowania Narodu Polskiego św. Józefowi

Drodzy Czciciele św. Józefa

Z radością pragniemy poinformować, o nadchodzącej uroczystości poświęcenia Narodu Polskiego św. Józefowi!

To duchowe umocnienie Polski i Kościoła w Polsce poprzez akt zawierzenia się św. Józefowi
– Głowie Najświętszej Rodziny i Opiekunowi Kościoła Świętego, przypadnie dnia 2 lipca 2020
w pierwszy czwartek miesiąca w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, którego dokona Ks. Abp Stanisław Gądecki.

Nasza radość jest tym bardziej większa gdyż w tym roku upamiętniamy sto pięćdziesiątą rocznicę Dekretu ,,Quemadmodum Deus’’ z 1870 roku w którym bł. Pius IX ogłosił św. Józefa Opiekunem Kościoła Świętego.

Między innymi  również nasza Wspólnota Świętego Józefa była wymieniona w/w prośbie.
To duży zaszczyt i przywilej dla naszej Wspólnoty.

Mając na uwadze, że od wielu lat staramy się ufnie służyć św. Józefowi i szerzymy Jego Kult
i wstawiennictwo, bardzo proszę i zachęcam wszystkich członków Wspólnoty o rzetelne przygotowanie się 30 dniową modlitwą.

Modlitwę zaczęlibyśmy w łączności duchowej dnia 1 czerwca 2020r następującą modlitwą, która została przekazana Wspólnocie.

Modlitwa błagalna do Ojca Niebieskiego

  1. Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem, oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski…(ratunku, dla naszych rodzin, Wspólnoty, Kościoła Świętego i Narodu Polskiego)

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

  1. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa – Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski……(ratunku, dla naszych rodzin, Wspólnoty, Kościoła Świętego i Narodu Polskiego)

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

  1. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca Twojego Syna i małżonka Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski…

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym Sercem Maryi błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego Przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen