Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności. J 12, 46

Dzieciątko Jezus przychodzi tak, jak dwa tysiące lat temu, w sposób prosty, tak prosty, że zdziwił się św. Józef, który pragnął znaleźć godne miejsce na przyjście Zbawiciela. W dziękczynieniu Panu Bogu za dar Bożego Narodzenia. W imieniu całej Wspólnoty Świętego Józefa  pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby Duch Święty który jest przewodnikiem i prowadzi każdego z nas, pomógł odnaleźć ukrytego
w codzienności życia, Boga i Zbawiciela. Niech Narodzony Pan Jezus, wraz z Matką Bożą i ze św. Józefem pozwoli na nowo odrodzić się w naszych sercach, tak mocno, aby z większą wiarą i miłością spojrzeć na swoje powołanie, które nie jest przymusem lecz darem od samego Boga!
Eucharystyczny Pan Jezus, niech daje się nam wszystkim odnaleźć i narodzić w naszych sercach,
by przemieniać nasze i ludzkie życie, wypraszając błogosławieństwo nie tylko na czas Świąt, lecz także na cały nadchodzący 2020 Nowy Rok.