Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Na czas Zmartwychwstania Pańskiego, spotkania z Jezusem Chrystusem, który śmierć pokonał, prawdziwej wielkanocnej radości, Jego prowadzenia w codziennej miłości do ludzi. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza wszelkim błogosławieństwem i obfitymi łaskami.