Modlitwa na czas pustyni

Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi.
Wstawiaj się za nami do Matki Boskiego Syna.
Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię,
wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas,
abyśmy wytrwali w wierze, w miłości i zawsze kochali Niepokalaną Maryję,
i Jezusa Jej Boskiego Syna.
Amen.