Ufność świętych do św. Józefa

Święty Tomasz z Akwinu mawiał: „Niektórzy święci mają przywilej objęcia nas swoim patronatem ze szczególną skutecznością w pewnych potrzebach, a w innych nie; ale nasz święty patron św. Józef ma moc wspomagać nas we wszystkich przypadkach, w każdej potrzebie”.

Święta Teresa z Ávili: „Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.